Het bestuur is onlangs bij elkaar gekomen om de actuele stand van zaken te bespreken.