Vier traditionele schepen zijn momenteel op weg van Nederland naar Berlijn. Hun doel: de aandacht vestigen op de vele grensmuren in de wereld.