De toegang is gratis. Om veiligheidsredenen vragen we om aanmelding tot 4 december bij repraesentanz@flandern.biz.