echtevriendenBeste vriendinnen en vrienden van Berlijnse avonden,

Berlijnse avonden werd in 2002 opgericht door een stel enthousiasten op initiatief van Just Schimmelpenninck met tot doel Nederlandstalige, culturele activiteiten in Berlijn te organiseren. Tot heden lukt het uitstekend om Nederlandse en Vlaamse kunstenaars een podium te bieden in hun moedertaal en worden de activiteiten door een zéér divers publiek bezocht, waarbij het aantal Duitse bezoekers dat de Nederlandse taal beheerst, heuglijkerwijze ook aanzienlijk is. Zo blijven wij Nederlanders en Vlamingen dus niet “onder elkaar” maar vindt er een heuse interculturele uitwisseling plaats die vaak verrassende en interessante gesprekken oplevert na de optredens.

Ons bestuur bestaat momenteel uit 6 vrijwilligers die zich met veel enthousiasme, liefde en energie voor de Nederlandstalige cultuur, naast hun banen, gezinnen en proefschriften, inzetten voor mooie avonden. De afgelopen maanden was er veel tegenslag bij enigen in het bestuur van ons: dierbare familieleden stierven en onverwachte ziektes beperkten het dagelijkse leven.

Toch gingen alle geplande avonden door en ieder deed wat hij /zij kon op dat moment. We kijken dit jaar reeds terug op een geweldige avond in de studio van Elizabeth Sikiaridi en Frans Vogelaar, een poetische én muzikale avond in fabrica belgica met Randall Casaer, een  prachtige, goed bezochte avond met Jan Konst die zijn recent verschenen boek De wintertuin aan het publiek voorstelde, een fantastische fietstocht met Paul de Bruijn en een zeer geslaagde salonavond in het Haus für Poesie.

Gepland voor dit jaar staat o.a. nog een avond met de journalist Frank Dam die het boek Duitse moeders uitbracht met daarin zeer lezenswaardige, ontroerende en deels schrijnende verhalen van Nederlanders die een Duitse moeder hebben/hadden. Samen met hem en de co-auteur Hans Maarten van den Brink proberen wij er weer een avond van te maken waar u graag aan terug zult denken en… wat een gelukkig toeval dat onze voorzitter, Walter Moens, tevens een Duitse moeder had. Dat biedt ook een Vlaams perspectief op de omgang met Duitse vrouwen in Nederland, voor, tijdens en na de bezettingstijd.

In het nieuwe jaar willen we dan weer met veel plezier aan de slag om de succesvolle pubquiz voor te bereiden en scheppen er genoegen in de vragen niet al te eenvoudig te maken 😉

De reden dat wij u schrijven, is dat ons enthousiasme onaflatend is en het niet daaraan zal liggen als Berlijnse avonden zou moeten ophouden te bestaan. We bekostigen de Berlijnse avonden met de bijdragen van de vriendinnen en vrienden én sponsors die op de website een jaar lang kunnen adverteren, de activiteiten kostenloos bezoeken en in de nieuwsbrief en op de facebookpagina vermeld staan. Het zijn vooral deze laatst genoemde inkomsten die we dringend nodig hebben voor vooral de zaalhuur en bijkomende techniek om de avonden plaats te kunnen laten vinden. Met de entreegelden kunnen we slechts een deel van alle kosten dekken en we zijn dus echt aangewezen op deze bijdragen, ook omdat we geen subsidie ontvangen.

We willen iedereen die de Nederlandstalige cultuur in Berlijn een warm hart toedraagt dan ook vragen ons werk vooral verder te blijven steunen door een vriendschapsbijdrage van 30 euro over te maken, sponsor resp. adverteerder te worden voor 99 euro per jaar mét de mogelijkheid uw bedrijf of dienst in de nieuwsbrief door een interview uitgebreid aan ons voor te stellen of actief mee te denken over het succesvolle voortbestaan van dit prachtige initiatief.

Hartelijke groeten namens het bestuur van Berlijnse avonden,

Esther Bouma (Penningmeester)

Berlijnse avonden e.V
IBAN:DE96 8601 0090 0603 4429 06
BIC:PBNKDEFF

info@berlijnseavonden.de
Tel.: 015772039036