kaarsMet grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van Job Cieraad. Wij zullen deze betrokken Vriend van Berlijnse Avonden zeer missen.

Zijn naaste familie, vrienden en kennissen wensen wij heel veel sterkte met dit grote verlies.

Bestuur Berlijnse Avonden
Esther Bouma
Lieve Pillen
Jessica Manthey
Walter Moens
Allard van Gent